Kontakt

Ing. Ľubomíra Černáková
Sprievodkyňa CR (certifikát BKIS)
Člen Asociácie sprievodcov Bratislavy - ASB

Mgr. Zuzana Černáková, PhD.
Historička

Tel.: 0903 755 129
E-mail: historicky@gmail.com