Pam. tabuľa umučeným bojovníkom, Palisády

Spustiť prezentáciu