3. evanjelické lýceum, neskôr ŠUP, Palisády

Spustiť prezentáciu