Predsedníctvo Klubu slovenských automobilistov, 1932

Spustiť prezentáciu