Andrej Žarnov

16.03.2015 16:42

História hraničných úsekov Dunaja a Moravy je spätá s nejedným pokusom o emigráciu. Často boli bizarné, niekedy naivné, inokedy zúfalo odvážne, zriedkavo úspešné. K tým posledným patril na jar 1952 útek patológa a básnika Františka Šubíka (pseudonym: Andrej Žarnov) s rodinou. Emigrovali na gumovom člne cez rieku Moravu do Rakúska, s konečnou stanicou v USA. Dnes uplynulo 33 rokov od smrti tohto profesora na Lekárskej fakulte a prednostu Patologického ústavu UK, resp. Slovenskej univerzity v Bratislave, ktorý sa v r. 1943 ako člen medzinárodnej vyšetrovacej komisie zúčastnil na objasňovaní masových vrážd v Katynskom lese. Po vojne ho za jeho správu o katynskom masekre odsúdili a väznili, neskôr, až do emigrácie pracoval v trnavskej nemocnici. V USA získal titul Diplomate of the American Board of Pathology, vymenovali ho za člena College of American Pathologists a American Medical Associaton. Popri pôvodnej básnickej tvorbe sa venoval aj prekladateľskej činnosti. Okrem iného preložil výber z básni Karola Wojtylu (pápež Ján Pavol II.).