Bratislavské tunely

27.10.2014 15:57

27. 10. 2003 začali v Bratislave raziť DIAĽNIČNÝ tunel Sitina na úseku D2 Lamačská cesta – Staré grunty. Je prvým slovenským 2-rúrovým tunelom. Aj náš ELEKTRIČKOVÝ tunel (na obrázku) pod Hradným vrchom začali budovať na jeseň, začiatkom novembra 1943. Tunel sa začal budovať ako cestný, počas 2. sv. vojny slúžil ako úkryt pred leteckými náletmi, od r. 1949 slúžil chodcom a automobilom a od r. 1983 už len električkám. Spája Staré mesto s nábrežím Dunaja, bočná chodba vyúsťuje na Palisádach. Prvý ŽELEZNIČNÝ tunel v Bratislave, Lamačský tunel I. bol zároveň prvým železničným tunelom nielen na Slovensku, ale aj v celom bývalom Uhorsku. Začali ho stavať na jar 1844 v súvislosti s výstavbou trate Bratislava - Viedeň. Pri ceste vlakom z Bratislavy do Devínskej Novej Vsi môžete na portáli tunela vidieť do kameňa vytesaný erb Uhorska a letopočty: 1848 a 1902, keď sa začala v týchto miestach železničná prevádzka. (Foto električkového tunela: Dária Juhasová.)