Medzinárodný deň čokolády

13.09.2014 15:33

Čokoláda má v roku až dva svoje dni. Jeden 7. júla, kedy sa v roku 1550 na pultoch obchodov v Európe po prvýkrát objavila čokoláda, dovezená od mexických Indiánov,  a druhý 13. septembra. Naša čokoládovňa v Bratislave stojí na Račianskej ulici a čuduj sa svete, funguje od r. 1896 dodnes. Továreň bola pôvodne založená ako ako filiálka firmy Nemca Franza Stollwercka z Kolína nad Rýnom. Volala sa C. k. rakúsko-uhorská dvorná továreň na výrobu čokolády bratia Stollwerckovci. Bola najväčšou továrňou svojho druhu v Uhorsku – vyrábala čokoládové výrobky, kakao a cukrovinky. Ešte po prvej svetovej vojne bola hlavným výrobkom Zlatá čokoláda - várová, mliečna, kávová a horká. No a mliečne karamelky!!! Tie si niektorí z Vás iste z detstva pamätajú. Karamelky - štolverky, už síce socialistické, ale stále účinné najmä čo sa týkalo testovania kvality dentálnych výplní. :-)

V areáli fabriky sa dodnes zachovali niektoré objekty pôvodnej továrne – veľká trojposchodová budova, výrobná hala s priľahlou tehlovou prístavbou vežovitého charakteru a malý poschodový domček. V Mestskom múzeu Bratislava sú zasa zachované krabičky a obaly od kakaa Stollwerck, väčšinou s motívmi holandských mlynov a dievčatiek v holandských čepcoch.
V r. 1948 sa fabrika stáva súčasťou Slovenských závodov na čokoládu, cukrovinky a ovocné výrobky, v r. 1958 dostáva bratislavský závod názov Figaro, ktorý v rokoch 1992-93 prevezme aj novovzniknutá akciová spoločnosť s väčšinovým majiteľom akcií - Jacobs Suchard, Jacobs Suchard sa v roku 1993 spojil s Kraft General Foods Europe. V súčasnosti však už značka Figaro nie je ani vo vlastníctve spoločnosti s týmto názvom. Spoločnosť sa totiž rozhodla pre svoje trhy s čokoládovými produktami používať označenie Mondelez (s vlnovkou nad druhým "e"), a tak dnes na "sladkej" adrese Račianska 44 nenájdete ani spoločnosť Stollwerck, ani Figaro, ani Jacobs Suchard, ani Kraft Foods, ale Mondelez Slovakia, a. s.