Pomník opernej speváčky Oľgy Trebisch

07.04.2013 13:55

Túto fontánku - pomník opernej speváčky Oľgy Trebisch môžeme dnes, rovnako ako v čase vzniku, vidieť na nádvorí Georgievitsovho paláca na Panenskej 11 v Bratislave. V minulosti bol pomník osadený v Sade Janka Kráľa a jeden čas dokonca rozdelený. Ozdobné stĺpiky krášlili, čuduj sa svete, kúpalisko Tehelné pole. Socha je vytesaná z cararského mramoru z rozbitej sochy Márie Terézie. Pomník bol dokončený v roku 1922 a jeho autorom je Alojz Rigele.

Pomník opernej speváčky Oľgy Trebisch

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca, Bratislava