Vodojem Podkolibská

24.01.2017 16:29

Podkolibska Bratislava
Viete, kde v Bratislave nájdete tieto dva mytologické vodné koníky? Oficiálne na Podkolibskej ulici, ale dostanete sa k nim z ulice Na pažiti. Sú teda presne na tom istom mieste, na ktoré ich v roku 1930 umiestnili, aby krášlili areál nového veľkokapacitného vodojemu na svahu pod Kolibou. Koníky uvidíte aj dnes, ak Vám to majiteľ príslušného parkovacieho miesta dovolí. :-) Ale areál vodojemu sa už na seba podobá veľmi málo a aj to málo si môžete ako bežný obdivovateľ lepšie pozrieť iba ak ste majiteľom alebo aspoň hosťom niektorého z bytov na vyššom poschodí novostavby Podkolibská rezidencia v tesnom susedstve vodojemu.

 

Viac o koníkoch, vodojeme, aj obrázok pôvodného vzhľadu vodojemu nájdete v článku Štefana Holčíka: https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/34683-z-vodojemu-na-kolibe-zostal-fragment

#zabavneprehliadkybratislavy, #vychadzkypobratisalve, #vodojempodkolibska