Zita, posledná kráľovná, ktorá nám vládla

09.05.2014 15:19

9. mája 1892 sa narodila Zita, posledná kráľovná, ktorá nám vládla. Presnejšie povedané, ktorá sa po boku svojho manžela, Karola I., stala v rokoch 1916 – 1918 poslednou cisárovnou Rakúska, kráľovnou Česka a Uhorska. (Bratislava sa stala súčasťou 1. ČSR v marci 1919.)
Zita Bourbonsko-Parmská bola údajne sedemnástym dieťaťom svojho otca. Niekoľko súrodencov mala duševne či telesne postihnutých, a ona sama bývala často chorá. Liečila sa o.i. v kúpeľoch Františkove Lázne, kde stretla aj arcivojvodu Karola. Ich sobáš (1911) bol sfilmovaný, a tak vznikol jeden z prvých záznamov cisárskej rodiny.
Zita sa najskôr presťahovala do Španielska, potom do Bruselu a po 2. sv. vojne ušla do USA. Do Rakúska sa vrátila až v r. 1982. Zomrela ako 97-ročná.

Kralovna Zita

Obrázok: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zita_Bourbonsko-Parmsk%C3%A1#/media/File:Zita_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9.jpg

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca, Bratislava