Zuzka a Kukorelli

17.06.2013 14:18

Trochu bokom od Záhradníckej ulice aj nášho záujmu sú dve sochárske diela: fontána Akt ženy (tiež Kúpajúce sa dievča či Zuzana, Zuzka) a busta vnuka talianskeho staviteľa železníc, Ľudovíta Kukorelliho, leteckého dôstojníka, ktorého smrť je doteraz opradená záhadou hodnou námetu na thriller. Zuzku nájdete na Karadžičovej ulici, tam, kde sa križuje so Záhradníckou. Jej autorom je František Draškovič. Pamätník s majorovou bustou od Ladislava Ľudovíta Polláka je o kúsok ďalej, v parčíku na Svätoplukovej ulici.

Fontana Akt zeny
Fontána Akt ženy

Pamatnik Ludovita Kukorelliho Bratislava
Pamätník Ľudovíta Kukorelliho

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca, Bratislava